Serwis techniczny

Zadaniem grupy serwisantów jest usuwanie zakłóceń eksploatacji oraz naprawa elementów instalacji zbiornikowych gazu płynnego, których uszkodzenia są zgłaszane przez Klientów. W każdym centrum regionalnym firmy BAŁTYKGAZ pracuje serwisant instalacji, który posiada odpowiednio wyposażony samochód serwisowy do usuwania wszystkich możliwych awarii instalacji zbiornikowych gazu płynnego. Serwisanci BAŁTYKGAZ są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w branży gazu płynnego z kilkuletnim stażem instalatorskim.

Dodatkowym zadaniem grupy serwisowej jest wykonywanie przeglądów stanu technicznego instalacji zbiornikowych gazu płynnego, w ramach których wykonywane są następujące czynności obsługowe zbiorników:

a) kontrola, czy oznakowanie zbiornika w napisy informacyjne jest kompletne;
b) uzupełnienie powłoki malarskiej zbiornika w zależności od stanu uszkodzeń;
c) pomiar rezystancji uziomu zbiornika;
d) sprawdzenie ciśnienia otwarcia zaworu bezpieczeństwa;
e) sprawdzenie szczelności połączeń armatury zbiornikowej (zawory, króćce, reduktor I stopnia i pozostałe uzbrojenie zbiornika);
f) sprawdzenie szczelności połączeń gwintowanych środkiem pianotwórczym w obrębie szafki przyłączeniowej do instalacji w budynku;
g) sprawdzenie kompletności armatury zbiornika i zabezpieczeń instalacji z uzupełnieniem brakujących elementów;
h) sprawdzenie innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji zbiornika: kompletność i stan techniczny ogrodzenia, przewiewność lokalizacji zbiornika, brak przeszkód, stan drogi dojazdowej do zbiornika.

Informacja na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii na terenie magazynów spółki BAŁTYKGAZ.

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Magazynu Gazu Spółki BAŁTYKGAZ w Bydgoszczy

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Magazynu Gazu Spółki BAŁTYKGAZ w Leszczach

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Magazynu Gazu Spółki BAŁTYKGAZ w Jezierzycach

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Magazynu Gazu Spółki BAŁTYKGAZ w Rakowicach Małych

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Magazynu Gazu Spółki BAŁTYKGAZ w Wieluniu

Firma BAŁTYKGAZ w trosce o bezpieczną eksploatację instalacji zbiornikowych gazu płynnego, utrzymuje służby serwisowe dostępne dla klientów praktycznie przez 24 godz./dobę . Zadaniem grupy serwisantów jest usuwanie zakłóceń eksploatacji oraz naprawa elementów instalacji zbiornikowych gazu płynnego... Więcej
Zbiornik, osprzęt zbiornika i instalacja rurowa powinny być szczelne. Próbę szczelności wykonuje firma instalacyjna po zakończeniu budowy instalacji. Potwierdzeniem szczelności całej instalacji zbiornikowej oraz wykonania próby szczelności jest protokół z tej próby, będący jednym z elementów... Więcej
Bezpieczeństwo eksploatacji zbiornikowej wymaga od każdego napełniającego – dostawcy gazu - napełniania zbiornika maksymalnie do 85% jego objętości. W prawidłowo napełnionym zbiorniku maksymalnie 85% objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 15% objętości faza gazowa gazu płynnego. Kontrola... Więcej
Bezpieczeństwo użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego jest gwarantowane warunkami Urzędu Dozoru Technicznego, które na producenta i właściciela zbiornika nakładają wysokie wymagania związane z produkcją i eksploatacją. Dla przybliżenia tej problematyki Klientom BAŁTYKGAZ przytaczamy... Więcej
 a) informacje ogólne 1. KONSERWACJA - jest to wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie mienia należącego do   spółki w stanie sprawności technicznej, a w szczególności: kontrolne sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa; wymiana zaworu bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonej... Więcej
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII NA TERENIE ZAKŁADÓW BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 5 84-230 Rumia www.baltykgaz.pl
Jest bezpieczne, ale tylko pod warunkiem, że użytkujemy te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami, oraz że regularnie wykonujemy przeglądy i dbamy o ich należyty stan techniczny. Nie możemy przy tym wszystkim zapominać o prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w których są zamontowane... Więcej
Pisząc w dużym uproszczeniu, wszystkie spotykane w budynkach urządzenia gazowe działają na podobnej zasadzie. Do urządzenia gazowego doprowadzamy paliwo gazowe oraz powietrze, gdzie następuje reakcja chemiczna spalania. Towarzyszy jej wydzielanie dużych ilości ciepła i światła, przy czym nas... Więcej
Należy w tym celu skontaktować się z Doradcą Handlowym bądź zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numerem: 0 800 306 204 CR Północny- Wschód i CR Północny-Zachód lub 0 801 225 895 CR Południowy-Wschód i CR Południowy-Zachód.
Należy w tym celu przysłać e-mail lub list z aktualnym adresem zamieszkania do siedziby firmy BAŁYKGAZ. Kontakt