O firmie

Głównym zadaniem BAŁTYKGAZ jest dostarczenie Klientom przyjaznej dla środowiska energii cieplnej produkowanej ze spalania gazu płynnego.

Historia

BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. powstała w marcu 1993 roku i od tego czasu jest ogólnokrajowym, koncesjonowanym dystrybutorem gazu płynnego. W swojej ponad 20-letniej działalności korzystamy z najnowszych technologii i wieloletniego doświadczenia naszych udziałowców - Rheingas GmbH & Co KG i Westfalen AG z Niemiec, co pozwoliło uzyskać nam pozycję jednego z wiodących i najbardziej doświadczonych dystrybutorów gazu płynnego na polskim rynku.

Dostępność

Dysponujemy magazynami gazu oraz serwisem technicznym na terenie całego kraju, tym samym gwarantujemy Państwu ciągłość dostaw gazu oraz bezpieczeństwo użytkowania instalacji. Nasz produkt jest powszechnie stosowany w wielu procesach technologicznych.

Wszyscy Klienci obsługiwani są przez Centra Regionalne na terenie całego kraju.

Obowiązki informacyjne

Wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.  świadczył usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy