Gaz płynny dla rolnictwa

W rolnictwie gaz płynny używa się do ogrzewania magazynów, szklarni, ferm oraz innych dużych obiektów. Zastosowanie ma także podczas suszarnictwa płodów rolnych oraz w czasie procesów produkcyjnych.
 

Największe zalety wyboru gazu płynnego w rolnictwie:

  • niezależność od sieciowych źródeł energii (dywersyfikacja źródeł )
  • redukcja emisji spalin, istotna przy kontakcie z żywnością,
  • wygoda użytkowania i obniżenie kosztów ogrzewania,
  • niska awaryjność i zmniejszenie kosztów eksploatacji instalacji,
  • brak konieczności stosowania wymienników ciepła, co pozwala uniknąć sporych strat energii.

 

Instalacja zbiornikowa gazu płynnego W skład instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania urządzeń grzewczych budynku wchodzą następujące elementy: zbiornik magazynowy gazu płynnego naziemny lub podziemny wraz z osprzętem, trwale posadowiony na fundamencie; przyłącze podziemne gazu... Więcej
a)    Istalacje z naturalnym odparowaniem - propan   Propan, jako węglowodór, jest nietoksyczny. Spala się w całości, nie powodując skażenia środowiska. Jest gazem zarówno do ogrzewania, do produkcji ciepłej wody, a także może być jednocześnie wykorzystywany do różnego rodzaju... Więcej
Zbiornik, osprzęt zbiornika i instalacja rurowa powinny być szczelne. Próbę szczelności wykonuje firma instalacyjna po zakończeniu budowy instalacji. Potwierdzeniem szczelności całej instalacji zbiornikowej oraz wykonania próby szczelności jest protokół z tej próby, będący jednym z elementów... Więcej
Firma BAŁTYKGAZ wykonuje dla swoich Klientów różnego rodzaju instalacje przemysłowe w oparciu o zbiorniki magazynowe różnej wielkości zasilające palniki energetyczne o mocy do 10 MW. W instalacjach stosowany jest gaz płynny propan butan. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń przemysłowych... Więcej
Bezpieczeństwo eksploatacji zbiornikowej wymaga od każdego napełniającego – dostawcy gazu - napełniania zbiornika maksymalnie do 85% jego objętości. W prawidłowo napełnionym zbiorniku maksymalnie 85% objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 15% objętości faza gazowa gazu płynnego. Kontrola... Więcej
Bezpieczeństwo użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego jest gwarantowane warunkami Urzędu Dozoru Technicznego, które na producenta i właściciela zbiornika nakładają wysokie wymagania związane z produkcją i eksploatacją. Dla przybliżenia tej problematyki Klientom BAŁTYKGAZ przytaczamy... Więcej
 a) informacje ogólne 1. KONSERWACJA - jest to wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie mienia należącego do   spółki w stanie sprawności technicznej, a w szczególności: kontrolne sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa; wymiana zaworu bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonej... Więcej
Do zasilania instalacji przydomowych wykorzystywana jest zawsze faza lotna gazu płynnego, dlatego tak ważna jest temperatura odparowania. Propan odparowuje w bardzo niskich temperaturach do –43°C (w przeciwieństwie do mieszanki propan-butanu, która przestaje spełniać swoje funkcje już przy 0°C - w... Więcej