Butle z gazem do wózków widłowych i innych pojazdów

Gaz płynny ma zastosowanie w zasilaniu wózków widłowych, zarówno oryginalnie do tego przystosowanych, jak i tych, dla których z czasem zdecydowano się zmienić rodzaj paliwa. Wybór LPG jako napędu wózka przynosi korzyści finansowe, zmniejszając zbędne koszty zasilania oraz pomaga dbać o środowisko naturalne, redukując emisję spalin. Tak zasilane wózki widłowe są najefektywniejszym i najwydajniejszymi środkami transportu bliskiego.

Główne atuty zastosowania wózków widłowych napędzanych LPG:

  • wydłużona żywotność i zwiększona moc silnika,
  • obniżony koszt eksploatacji, możliwość bezustannej pracy silnika,
  • obniżenie poziomu natężenia dźwięku (cicha praca silnika),
  • redukcja emisji spalin, możliwość pracy w zamkniętej przestrzeni (także tam, gdzie panują wzmożone warunki utrzymania czystości),
  • oszczędność kosztów, ok. 50% porównując z wózkami zasilanymi energią elektryczną,
  • mobilność, możliwość zastosowania praktycznie wszędzie, brak ograniczeń związanych ze źródłem zasilania (butle można dowieźć w dowolne miejsce),
  • szybkość wymiany zużytych butli.
Bezpieczeństwo eksploatacji butli wymaga od każdego napełniającego napełniania pustych butli do 2/3 objętości. W prawidłowo napełnionej butli 2/3 objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 1/3 objętości faza gazowa gazu płynnego.    Kontrola napełniania butli wykonywana jest ... Więcej
Przy wymianie i podłączaniu butli napełnionej gazem należy zachować szczególną ostrożność: PRZYŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO URZĄDZENIA Z butli mogą być zasilane urządzenia przystosowane tylko do zasilania propan-butanem o niskim ciśnieniu poprzez odpowiedni reduktor i elastyczny wąż. Wąż na... Więcej