Wartości opałowe nośników energii.

Wartości opałowe różnych nośników energii:

 

RODZAJ PALIWA
WARTOŚĆ OPAŁOWA

WĘGIEL KAMIENNY
24 MJ/kg

KOKS
27 MJ/kg

OLEJ OPAŁOWY
42 MJ/kg

GAZ ZIEMNY
31 MJ/m3

GAZ PŁYNNY - PROPAN
46,3 MJ/kg

ENERGIA ELEKTRYCZNA
3,6 MJ/kWh

Indeks: