Jak dbać o prawidłowe i bezpieczne działanie urządzeń gazowych?

Przede wszystkim należy zapewnić dopływ powietrza świeżego do pomieszczeń. Należy również dbać o właściwy stan techniczny przewodów kominowych i urządzeń gazowych. W żadnym wypadku nie wolno zaklejać lub zatykać kratek wentylacji wywiewnej. Wreszcie, systematycznie należy wykonywać przeglądy urządzeń, nawet wtedy, gdy ich stan nie budzi naszych zastrzeżeń.

Indeks: