FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów BAŁTYKGAZ wprowadził usługę o nazwie TELEBUTLA, zapewniającą państwu większy komfort i wygodę. Oferta TELEBUTLA eliminuje tak uciążliwy i czasochłonny problem, jakim jest samodzielny odbiór butli z punktu wymiany. Zamawiając pomarańczową butlę... więcej
Firma BAŁTYKGAZ w trosce o bezpieczną eksploatację instalacji zbiornikowych gazu płynnego, utrzymuje służby serwisowe dostępne dla klientów praktycznie przez 24 godz./dobę . Zadaniem grupy serwisantów jest usuwanie zakłóceń eksploatacji oraz naprawa elementów instalacji zbiornikowych gazu płynnego... więcej
Instalacja zbiornikowa gazu płynnego W skład instalacji zbiornikowej gazu płynnego dla zasilania urządzeń grzewczych budynku wchodzą następujące elementy: zbiornik magazynowy gazu płynnego naziemny lub podziemny wraz z osprzętem, trwale posadowiony na fundamencie; przyłącze podziemne gazu... więcej
a)    Istalacje z naturalnym odparowaniem - propan   Propan, jako węglowodór, jest nietoksyczny. Spala się w całości, nie powodując skażenia środowiska. Jest gazem zarówno do ogrzewania, do produkcji ciepłej wody, a także może być jednocześnie wykorzystywany do różnego rodzaju... więcej
Krok pierwszy - kontakt z doradcą handlowym przez e-mail lub telefonicznie. Wszelkie  dane kontaktowe naszych doradców dostępne są na naszej stronie internetowej. Krok drugi - wizyta doradcy handlowego u Klienta w celu przedstawienia technicznych możliwości posadowienia zbiornika zgodnie z... więcej
Zbiornik, osprzęt zbiornika i instalacja rurowa powinny być szczelne. Próbę szczelności wykonuje firma instalacyjna po zakończeniu budowy instalacji. Potwierdzeniem szczelności całej instalacji zbiornikowej oraz wykonania próby szczelności jest protokół z tej próby, będący jednym z elementów... więcej
Bezpieczeństwo eksploatacji butli wymaga od każdego napełniającego napełniania pustych butli do 2/3 objętości. W prawidłowo napełnionej butli 2/3 objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 1/3 objętości faza gazowa gazu płynnego.    Kontrola napełniania butli wykonywana jest ... więcej
Przy wymianie i podłączaniu butli napełnionej gazem należy zachować szczególną ostrożność: PRZYŁĄCZENIE BUTLI GAZOWEJ DO URZĄDZENIA Z butli mogą być zasilane urządzenia przystosowane tylko do zasilania propan-butanem o niskim ciśnieniu poprzez odpowiedni reduktor i elastyczny wąż. Wąż na... więcej
Firma BAŁTYKGAZ wykonuje dla swoich Klientów różnego rodzaju instalacje przemysłowe w oparciu o zbiorniki magazynowe różnej wielkości zasilające palniki energetyczne o mocy do 10 MW. W instalacjach stosowany jest gaz płynny propan butan. Ze względu na dużą różnorodność urządzeń przemysłowych... więcej
Gaz płynny - inaczej nazwany LPG, to paliwo otrzymywane w rafineriach z przeróbki ropy naftowej. Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w ogrzewaniu domu, jak i w przemyśle, usługach, rolnictwie oraz jako autogaz. Gaz płynny jest bezbarwny, bezzapachowy i nie toksyczny. Odczuwalny zapach gazu po... więcej
Bezpieczeństwo eksploatacji zbiornikowej wymaga od każdego napełniającego – dostawcy gazu - napełniania zbiornika maksymalnie do 85% jego objętości. W prawidłowo napełnionym zbiorniku maksymalnie 85% objętości zajmuje gaz płynny (faza ciekła) i 15% objętości faza gazowa gazu płynnego. Kontrola... więcej
Bezpieczeństwo użytkowania zbiorników paliwowych gazu płynnego jest gwarantowane warunkami Urzędu Dozoru Technicznego, które na producenta i właściciela zbiornika nakładają wysokie wymagania związane z produkcją i eksploatacją. Dla przybliżenia tej problematyki Klientom BAŁTYKGAZ przytaczamy... więcej
 a) informacje ogólne 1. KONSERWACJA - jest to wykonywanie czynności zapewniających utrzymanie mienia należącego do   spółki w stanie sprawności technicznej, a w szczególności: kontrolne sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa; wymiana zaworu bezpieczeństwa w ramach przeprowadzonej... więcej
Zbiornik tankujemy zawsze do 85% jego objętości. Wynika to ze zmiany objętości gazu w zależności od temperatury. Z tego powodu pozostawia się tzw. poduszkę powietrzną, czyli 15% wolnej przestrzeni pojemności zbiornika po to, aby zmiana objętości gazu odbywała się bez zagrożenia dla funkcjonowania... więcej
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII NA TERENIE ZAKŁADÓW BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 5 84-230 Rumia www.baltykgaz.pl
Przede wszystkim należy zapewnić dopływ powietrza świeżego do pomieszczeń. Należy również dbać o właściwy stan techniczny przewodów kominowych i urządzeń gazowych. W żadnym wypadku nie wolno zaklejać lub zatykać kratek wentylacji wywiewnej. Wreszcie, systematycznie należy wykonywać przeglądy... więcej
Jest bezpieczne, ale tylko pod warunkiem, że użytkujemy te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami, oraz że regularnie wykonujemy przeglądy i dbamy o ich należyty stan techniczny. Nie możemy przy tym wszystkim zapominać o prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w których są zamontowane... więcej
Pisząc w dużym uproszczeniu, wszystkie spotykane w budynkach urządzenia gazowe działają na podobnej zasadzie. Do urządzenia gazowego doprowadzamy paliwo gazowe oraz powietrze, gdzie następuje reakcja chemiczna spalania. Towarzyszy jej wydzielanie dużych ilości ciepła i światła, przy czym nas... więcej
Należy w tym celu skontaktować się z Doradcą Handlowym bądź zadzwonić na bezpłatną infolinię pod numerem: 0 800 306 204 CR Północny- Wschód i CR Północny-Zachód lub 0 801 225 895 CR Południowy-Wschód i CR Południowy-Zachód.
Należy w tym celu przysłać e-mail lub list z aktualnym adresem zamieszkania do siedziby firmy BAŁYKGAZ. Kontakt
Każdy zbiornik wyposażony jest we wskaźnik napełnienia zbiornika. Jest on umieszczony na zbiorniku (zob:poziom gazu w zbiornikach na gaz płynny). Jeżeli w zbiorniku znajduje się poniżej 30% gazu należy złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem: 0 800 279 252 lub elektronicznie poprzez formularz... więcej
Do zasilania instalacji przydomowych wykorzystywana jest zawsze faza lotna gazu płynnego, dlatego tak ważna jest temperatura odparowania. Propan odparowuje w bardzo niskich temperaturach do –43°C (w przeciwieństwie do mieszanki propan-butanu, która przestaje spełniać swoje funkcje już przy 0°C - w... więcej
Zbiorniki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być lokalizowane z   zachowaniem bezpiecznych odległości od różnych obiektów takich jak budynki, ogrodzenie, drogi i wynoszą one: Zbiorniki naziemne              ... więcej
Wartości opałowe różnych nośników energii:   RODZAJ PALIWA WARTOŚĆ OPAŁOWA WĘGIEL KAMIENNY 24 MJ/kg KOKS 27 MJ/kg OLEJ OPAŁOWY 42 MJ/kg GAZ ZIEMNY 31 MJ/m3 GAZ PŁYNNY - PROPAN 46,3 MJ/kg... więcej