Ile gazu tankujemy do zbiornika?

Zbiornik tankujemy zawsze do 85% jego objętości. Wynika to ze zmiany objętości gazu w zależności od temperatury. Z tego powodu pozostawia się tzw. poduszkę powietrzną, czyli 15% wolnej przestrzeni pojemności zbiornika po to, aby zmiana objętości gazu odbywała się bez zagrożenia dla funkcjonowania instalacji. Dla zbiornika 2700 l ilość zatankowanego gazu to ok. 2300 l.

Zobacz schemat: Przydomowa instalacja zbiornika na gaz płynny

Indeks: