Czy używanie urządzeń gazowych jest bezpieczne?

Jest bezpieczne, ale tylko pod warunkiem, że użytkujemy te urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami, oraz że regularnie wykonujemy przeglądy i dbamy o ich należyty stan techniczny. Nie możemy przy tym wszystkim zapominać o prawidłowej wentylacji pomieszczeń, w których są zamontowane urządzenia gazowe oraz o dostarczaniu w odpowiedniej ilości powietrza świeżego do spalania.

Indeks: