Bezpieczne odległości zbiorników gazu płynnego od obiektów

Zbiorniki zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być lokalizowane z   zachowaniem bezpiecznych odległości od różnych obiektów takich jak budynki, ogrodzenie, drogi i wynoszą one:
Zbiorniki naziemne                               
2700 l - 3 m                                                                                     
4850 l - 5 m                                             
6700 l - 7,5 m                                         
Zbiorniki podziemne
2700 l - 1 m
4850 l - 3 m
6700 l - 3 m

Wymagane odległości od obiektów budowlanych można zmniejszyć o połowę przez zastosowanie ściany oddzielenia ogniowego np. może to być pełna ściana budynku.

Indeks: